We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er overal verbindende initiatieven. Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere. En dat willen we tijdens de Nijmeegse Poëzieweek in de kijker zetten met het thema ‘samen’.

We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie.

Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, engageren zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de Klimaatdichters, de Partij voor de Poëzie, Dichters van Wacht…  Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen ons samen.

28 - 04
Feb