Nijmegen bruist van de literaire festivals, initiatieven en activiteiten. Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen werd in 2000 opgericht als overkoepelende organisatie om te zorgen dat literatuur in onze stad de ruimte krijgt. Letterlijk en figuurlijk.

Drie grote publiekstrekkers, waarvoor literaire partijen in Nijmegen al samenwerkten, werden bij het SLAN ondergebracht. Het Nijmeegs Poëziefeest, het Nijmeegs Boekenfeest en het Nijmeegs Kinderboekenfeest. Daarnaast werden ook de Nijmeegse Literatuurprijs en de Literaire Bakens Nijmegen ondergebracht bij de stichting.

We leven in tijden van grote verschillen, het eigen gelijk, de een tegen de ander. Tegelijk is er ook samenhorigheid en zijn er overal verbindende initiatieven. Digitaal of op straat, stil of luidkeels, rond grote thema’s of kleinere. En dat willen we tijdens de Nijmeegse Poëzieweek in de kijker zetten met het thema ‘samen’. We vieren het samen-leven, samen-hangen, samen-zijn, samen-voegen, samen-stellen, samen-zitten, samen-werken, samen-lezen en samen-schrijven. Want samen kunnen we veel. Vanuit de eigenheid en het anders zijn van ieder individu. Niet samensmélten dus, maar bruggen bouwen. Tegen individualisme en voor inclusie. Poëzie is al lang niet meer voorbehouden aan de dichter in de eenzame zolderkamer. Dichters vinden elkaar via festivals en digitale fora. Ze nemen een standpunt in, engageren zich. Denk maar aan De Eenzame Uitvaart, de Klimaatdichters, de Partij voor de Poëzie, Dichters van Wacht…  Hun woorden rijgen zich aaneen en vormen een levensader die pulseert en het hart vormt van onze samenleving. Ze verbinden en voeden ons, inspireren en brengen ons samen.

Tijdens de Boekenweek, die dit jaar van 29 mei t/m 6 juni plaatsvindt, organiseert Stichting Literaire Activiteiten Nijmegen een livestream-interview met Roxane van Iperen en signeersessies bij Dekker v.d. Vegt.

De Kinderboekenweek 2022 vindt plaats van 5 oktober t/m 16 oktober 2022.

Met de jaarlijkse Nijmeegse Literatuurprijs willen wij schrijvers in de regio Nijmegen uitdagen literatuur te schrijven. We willen deze schrijvers in hun ontwikkeling helpen. Dit doen wij door inzendingen te beoordelen en van feedback te voorzien, door de winnende auteurs een podium te bieden en de beste inzendingen te publiceren.

Literaire Bakens Nijmegen

De Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen geeft literatuur de ruimte. Op passende locaties in de stad krijgen literaire teksten met een Nijmeegse connectie een plaats. Inmiddels zijn er meer dan 25 bakens: van Wolkers tot Nescio, van Victor Vroomkoning tot Carli Biessels, van Marijke Hanegraaf tot Dennis Gaens. En meer prozafragmenten en gedichten met een link naar Nijmegen wachten op realisatie.